SPRÅK – HANGEUL 한글

I Sydkorea talar man koreanska. Koreanskans ursprung och släktskap är omdebatterat av lingvister, men man uppskattar att det idag talas av närmare 80 miljoner människor i främst Syd- och Nordkorea men även i USA och Kina.

I det traditionella Korea användes det kinesiska skriftsystemet, som i Korea kallas hanja. Idag har dock hanja fått stå tillbaka för hangeul, som skapades av koreanska vetenskapsmän under ledning av kung Sejong på 1450-talet.

Hangeul anses av många lingvister vara en de mest vetenskapliga och systematiska skriftsystemen i världen. Det är ett stavelsebaserat alfabet med 10 vokaler och 14 konsonanter som skulle vara lätt att lära sig. Bokstäverna skrivs genom att man grupperar 2-4 bokstäver i stavelser, grafiskt tänkt i en ruta (detta för att hangeul grafiskt skulle gå och kombinera med hanja). Bokstäverna läses uppifrån och ner, från vänster till höger. Se exemplet mamma som skrivs med två stavelser:

Transkriberingen av Hangeul kan upplevas som lite förvirrande, då standarden har ändrats genom åren (egennamn kan vara speciellt godtyckliga). De olika sätten att transkribera förklarar dock varför Busan och Pusan syftar till samma stad. McCune Reischauer var länge det rådande systemet och är fortfarande det officiella transkriberingssystemet i Nordkorea. Sydkorea har sedan 2002 en ny standard som kallas Reviderad Romanisering, som ska lämpa sig bättre för den nya dataåldern. Se exemplet Hangeul:

McCune Reischauer: han’gŭl

Reviderad Romanisering: hangeul

Hangeul är unikt utifrån flera aspekter.  Det är dels ett skriftsystem som utan inflytande av redan existerande skriftsystem skapades vid en specificerad tidpunkt av identifierbara människor. Dessutom spreds Hangeul med en instruktionsbok: Hunminjeonggum, ”The Correct Sounds to Instruct the People”. Hunminjeonggum är en nationell skatt (nr 70) och finns i Seoul vid Gansong Art Museum i Sungbuk-dong samt står med på UNESCOs världsarvslista. 2009 adopterades Hangeul som skriftspråk av den indonesiska stammen Cia-Cia.

(En genomgång av alfabet och uttal finns på korearesor.com. Det är enklare att lära sig än man tror.)