Från VD
Jag är född och uppväxt i Korea. I Sverige har jag träffat många adopterade koreaner och sett vilka svårigheter de haft med återresor till Korea. Inget reseföretag har haft kunskapen att hjälpa dem på ett bra sätt så deras återresa har ofta blivit både dyr och misslyckad.

Så jag startade Meari Travel med syftet att hjälpa dem att resa bättre och billigare samt att resan skulle bli en positiv upplevelse.

Sedan dess har många sådana resor ordnats både individuellt och i grupp och jag är mycket nöjd med vad jag åstadkommit.

Från detta har verksamheten utvecklats till att få fler att upptäcka Korea. Jag samarbetar med Korea Tourism Organization (KTO) i London och är deras representant i Skandinavien.
Det finns mycket kvar att göra för att sprida kunskap om Koreas rika kultur, historia, natur och folkliv men jag har kommit en bra bit på väg.

Eftersom jag är både korean och svensk så vet jag hur svenskar tänker och reagerar samtidigt som jag kan den koreanska kulturen och språket. Det ger mig en unik möjlighet att hjälpa svenskar att få ut det bästa möjliga av resan.

Sara Yoon