MEARI Travel: ALLMÄNNA RESEVILLKOR

För alla resor med MEARI Travel gäller svensk konsumentlagstiftning som bl.a. innefattar resegarantilagen och paketreselagen. Paketreselagen gäller för alla paketliknande resor som flyg tillsammans med hotell eller annat boende samt eventuell guidning. För enbart flygbiljetter gäller det aktuella flygbolagets regler.

Avtalet
Resenären är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelse och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart, bl.a. måste namnet vara stavat likadant som i passet. Resenären skall även hålla MEARI Travel informerad om eventuell adressändring eller annan ändrad kontaktinformation som telefonnummer och mailadress. Detta för att eventuella ändringar som t.ex. ändrade avgångstider skall kunna meddelas och nå resenären i tid.

Betalning
I samband med bokningen betalas en anmälningsavgift på 10% av resans pris. Slutbetalning av resan skall vara MEARI Travel tillhanda senast 14 dagar före avresa.  Om  resenären önskar avbeställningsskydd skall detta anmälas vid beställningen av resan. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas inte vid avbeställning av resan.

Kostnader för avbokning av resa

Antal dagar före avresa:
Mer än 60 dagar               500:-
60-30 dagar                      Anmälningsavgiften är förverkad.
30-15 dagar                      25%
14-7 dagar                        50%
mindre än 7 dagar           100%

Utskrivna flygbiljetter återbetalas inte.

Utöver ovan tillkommer en expeditionskostnad på 200:-.

Detta gäller inte för gruppbokningar som har andra regler.

Ändring av resans pris
Vi förbehåller oss rätten att höja priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Detta kan bero på ändringar i transportkostnader, skatter och avgifter eller valutakurser. En sådan förändring av priset meddelas senast 20 dagar före avresa. På samma sätt kan resans kostnader sänkas om kostnaderna minskat av samma skäl som ovan.

Försäkringar
Resenären bör ha en heltäckande försäkring som ger ett fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen skall även täcka kostnader för eventuell hemtransport. MEARI rekommenderar att resenären tecknar en tilläggsförsäkring på hemförsäkringen.
Vill ni ha ett ännu större skydd kan ni teckna en separat reseförsäkring från t.ex. ERV

Reklamation
Krav på prisavdrag eller reklamation skall skriftligen vara MEARI Travel tillhanda senast två månader efter hemkomst.